9 tháng 9, 2016

.
"Anh trót dại
Làm mảnh rêu
Góc sân quê mẹ.
Để em trượt ngã buổi vào đời.
.
Anh trót dại
Làm lửa thiêu ...
Chiều nắng quái
Để rã rời
Cánh mỏng
Bướm em bay."