1 tháng 10, 2015

Chưa cười đã tối...


Chưa kịp cười đã tối mất tiêu : )