23 tháng 1, 2015

[…]


"Thế nhân tuy đông, vẫn là không Đủ."

18 tháng 1, 2015

[…]Sáng chủ nhật Đ gửi mình một chiều nắng lạnh Hamburg. Phòng mình cũng lạnh và mang mùi thoang thoảng, phảng phất của Dilmah dâu.
Có những sớm mai tỉnh giấc, đời không là vuờn hoa.